Dnevni plan rada za sredu 06. novembar 2019. godine

1. Nastavak radova na vodovodnoj mreži u ulici Đure Đakovića u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod crkve u selu Krivelj

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod Kamenoloma u selu Krivelj

4. Zamena ventila kod vodomera u ulici Brkovića Crnog broj 11 u Boru

5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži na starobanjskom putu

6. Nastavak radova na kanalizacionoj mreži u naselju Brezonik u Boru

7. Izrada anker koša za kandelabere

8. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica po gradu Boru i selu Slatina

9. Sanacija kvara u trafo stanici za I fazu na Borskom jezeru

10. Protok vode u gradu iznosi 205 l/s