Dnevni plan rada za sredu 05. februar 2020. godine

1. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vojske Jugoslavije broj 3 u Boru
2.
Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka
3.
Provera ispravnosti vodomera na PS Šarbanovac
4.
Betoniranje kanala i postavljanje šaht poklopaca u ulici Inženjera Šisteka broj 7 u Boru
5. Očitavanje i naplata vode na terenu

6. Zamena neispravnih vodomera
7. Zamena reonskih kontrolnih vodomera

8. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vase Pelagića broj 96 u Boru

9. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Moše Pijade iza poslastičare Pelivan u Boru

10. Demontaža novogodišnjih ukrasa po gradu Boru

11. Sanacija kvara javne rasvete u trafo stanicama u naselju Brezonik u Boru i u selu Šarbanovac

12. Kontrola priključaka na vodovodnoj mreži

13. Zamena ventila u ulici Kriveljskoj broj 41 u Boru

14. Ispiranje fekalne šahte ispred FOD-a u Boru

15. Farbanje kandelabera

16. Izrada rešetki za atmosfersku kanalizaciju
1
7. Protok vode u gradu iznosi 190 l/s