Dnevni plan rada za sredu 04. septembar 2019. godine

1. Sanacije kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Omladinskih brigada broj 21 u Boru
2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Savača na Borskom jezeru
3. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u reonu Suvi Potok sela Šarbanovac
4. Nastavak radova na sanaciji kvara na vodovodnoj mreži u ulici 3. oktobar broj 190 u Boru
5. Zamena vodomera za stambene zajednice i za pravna lica po gradu Boru
6. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica po gradu Boru
7. Očitavanje stanja vodomera u selima Krivelj i Oštrelj
8. Kopanje u ulici Kozaračkoj kod broja 6 u Boru
9. Otpušavanje fekalne kanalizacije velikom cisternom za površinski kop kompanije “Zijin Bor Copper” doo Bor
10. Otpušavanje fekalne kanalizacije velikom cisternom za JP “Toplana” Bor
11. Izrada atmosferskih propusta u selu Zlot
12. Montaža korpe za biodisk u naselju Metalurg u Boru
13. Reparacija ventila za cisternu