Dnevni plan rada za ponedeljak 28. novembar 2022. godine

1. Sanacija kvarova po šahtama vodovodne mreže u gradu Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Suvi Potok sela Šarbanovac

3. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici 3. oktobar broj 214 u Boru