Dnevni plan rada za ponedeljak 26. april 2021. godine

 

  1. Nastavak radova u ulici Grobljanskoj sela Zlot

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Crnovrških brigada kod brojeva 2 i 4 u Boru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Timočke divizije u Boru

  4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Mali Krivelj

  5. Očitavanje stanja vodomera

  6. Zamena vodomera većih prečnika

  7. Naplata računa na terenu