Dnevni plan rada za ponedeljak 25. novembar 2019. godine

1. Kopanje na starobanjskom putu

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Stopanja sela Zlot

3. Traženje kvara na vodovodnoj mreži u selu Mali Krivelj

4. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Metohijskoj kod broja 1 u naselju Brezonik u Boru

5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vase Pelagića kod broja 31 u Boru

6. Crpljenje iz septičke jame malom cisternom za ambulantu u selu Zlot

7. Betoniranje u ulici Jovana Cvijića u Boru

8. Provera atmosferske kanalizacije po gradu Boru

9. Otpušavanje šahte atmosferske kanalizacije preko puta Euro banke u Boru

10. Nastavak izrade kandelabera

11. Naplata računa

12. Zamena vodomera za stambene zajednice po gradu Boru

13. Provera stuba za javnu rasvetu u ulici 9. brigade u Boru

14. Protok vode u gradu iznosi 185 l/s