Dnevni plan rada za ponedeljak 24. februar 2020. godine

1. Izrada šahte za NIS-ovu pumpu na IV km u Boru

2. Izrada novog priključka na vodovodnoj mreži kod bivše kasarne

3. Očitavanje stanja vodomera

4. Zamena ventila u ulici Đure Jakšića broj 14 u Boru

5. Otpušavanje fekalne kanalizacije u ulici Brkovića Crnog broj 18 u Boru

6. Čišćenje bazena postrojenja u naselju Metalurg u Boru

7. Obilazak biorotora u naselju Banjsko Polje

8. Čišćenje šahti atmosferske kanalizacije u ulici 9. brigade u Boru

9. Montaža kašike na rovokopač

10. Sečenje osnovnih ploča za kandelabere

11. Demontaža elektromotora

12. Zamena umetka i brave za hidrofor u ulici Vase Pelagića u Boru

13. Zamena vodomera

14. Obilazak glavne vodovodne mreže u reonu Čokanjica

15. Montaža led trake na ulaznom oknu na IV kilometru u Boru

16. Protok vode u gradu iznosi 195 l/s