Dnevni plan rada za ponedeljak 22. februar 2021. godine

Dnevni plan rada za ponedeljak 22. februar 2021. godine

       1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Omladinskih brigada u Boru

     2. Zamena vodomera većih prečnika

     3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Novi Gradski Centar u Boru

    4. Očitavanje stanja vodomera

     5. Naplata na terenu

     6.  Čišćenje atmosverskih kanala u ulicama Kralja Petra I i Vojske Jugoslavije u Boru