Dnevni plan rada za ponedeljak 14. oktobar 2019. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u Kriveljskoj Reci

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod firme „Drvodekor“ u Boru

3. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Oštrelj

4. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Slatina

5. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Đure Đakovića u Boru

6. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Beogradskoj broj 23 u Boru

7. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici 9. brigade broj 24 u Boru

8. Zidanje česme u naselju Metalurg u Boru

9. Čišćenje šahti atmosferske kanalizacije u parku u centru grada Bora

10. Ćišćenje biorotora u naselju Banjsko Polje

11. Ispiranje cevi atmosferske kanalizacije u ulici Filipa Filipovića kod broja 9 u Boru

12. Očitavanje vodomera i podela računa

13. Zamena vodomera za pravna lica po gradu Boru

14. Podela računa

15. Varenje, farbanje i priprema kandelabera za javnu rasvetu

16. Saniranje kvara na javnoj rasveti u trafo stanici u naselju Novi Gradski Centar u Boru

17. Protok vode u gradu iznosi 210 l/s