Dnevni plan rada za ponedeljak 11. mart 2019. godine

  1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Moše Pijade broj 2 u Boru

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Oštrelj

  3. Sanacija dva kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

  4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Filipa Filipovića broj 2 u Boru

  5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Čokanjica