Dnevni plan rada za ponedeljak 11. decembar 2019. ggodine

  1. Sanacija dva kvara na vodovodnoj mreži u selu Oštrelj

  2. Sanacija kvara u šahti za vodovodnu mrežu kod izvorišta Surdup u selu Donja Bela Reka