Dnevni plan rada za ponedeljak 10. jun 2019. godine

  1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Brkovića Crnog broj 21 u Boru

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vojske Jugoslavije broj 21 u Boru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulicama Kozaračkoj broj 24 i Dečanskoj u naselju Brezonik u Boru