Dnevni plan rada za ponedeljak 10. februar 2020. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

2. Sanacja kvara na vodovodnoj mreži u reonu Timok sela Metovnica

3. Zatrpavanje mesta iskopa u ulici Inženjera Šisteka u Boru

4. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Vase Pelagića broj 61 u Boru

5. Sanacja kvara na vodovodnoj mreži u ulici Nikole Pašića broj 46 u Boru

8. Iskop kanala za NIS-ovu pumpu

9. Izrada šaht poklopaca

10. Čišćšenje rezervoara u naselju Metalurg u Boru

11. Postavljanje rešetke za atmosfersku kanalizaciju u ulici Đorđa Andrejevića Kuna

12. Čišćenje muljune pumpe sa biodiska

13. Nvarivanje kašike sa rovokopača

14. Uzorkovanje pijaće vode Zloske linije sa Zavodom za javno zdravlje „Timok“

15. Podela računa za vodu

16. Očitavanje i zamena vodomera za kućne savete

17. Sanacija kvarova javne rasvete po prijavi građana

18. Protok vode u gradu iznosi 205 l/s