Dnevni plan rada za ponedeljak 06. januar 2020. godine

  1. Sanacija dva kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

  2. Otpušavanje fekalne kanalizacije za objekat bivšeg vojnog odseka za kompaniju Zijin Bor Copper DOO Bor

  3. Demontaža pumpe za PS Zlot- Manastirište

  4. Obilazak i provera pumpi na PS Kriveljska Banjica

  5. Očitavanje stanja vodomera u reonu Suva Reka sela Metovnica, u ulicama 1. maj i 7. juli u Boru i u kompaniji Zijin Bor Copper DOO Bor

  6. Protok vode u gradu iznosi 200 l/s