Dnevni plan rada za ponedeljak 05. avgust 2019. godine

1. Kopanje za formiranje dva ispusta za novoizgrađenu instalaciju vodovodne mreže u reonu Nestorov Potok sela Šarbanovac
2. Nanošenje rizle trasom novoizgrađene instalacije vodovodne mreže ka tunelu i ka auto otpadu u reonu Timok sela Šarbanovac
3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Đure Jakšića kod broja 10 u naselju Metalurg u Boru
4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Stanoja Miljkovića kod broja 18 u selu Brestovac
5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Božina Jovanovića kod broja 12 u Boru
6. Zamena ventila na tuševima na plaži na Borskom jezeru
7. Provera instalacije vodovodne mreže i ispumpavanje vode iz podruma u ulici Ive Lole Ribara broj 32 u Boru
8. Čišćenje rešetke za atmosfersku kanalizaciju u ulici Ive Andrića kod broja 10 u Boru
9. Optušavanje atmosferske kanalizacije za topionicu kompanije „Zijin Bor Copper“ DOO Bor
10. Obilazak biodiska u naselju Metalurg u Boru
11. Zamena ležajeva za mešalicu
12. Crpljenje vode iz šahti vodovodne mreže po gradu Boru
13. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica po gradu Boru
14. Zamena vodomera za stambene zajednice i za pravna lica po gradu Boru
15. Naplata računa za vodu u selu Zlot
16. Zamena svetiljki na Borskom jezeru
17. Protok vode u gradu iznosi 230 l/s