Dnevni plan rada za ponedeljak 04. novembar 2019. godine

1. Ugradnja reducira pritiska i zamena dva ventila u šahti vodovodne mreže na Savači na Borskom jezeru

2. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vuka Karadžića u Boru

3. Zamena plovka u reonu Dubrava sela Šarbanovac

4. Zamena vodomera za fudbalski stadion u Boru

5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Jovana Cvijića broj 5 u Boru

6. Sanacija kvara na fekalnoj kanalizaciji u naselju Brezonik u Boru

7. Čišćenje biorotora u naselju Banjsko Polje

8. Priprema osnovnih ploča za kandelabere

9. Zamena vodomera u ulicama Timočka broj 8 i Brkovića Crnog broj 20/1 u Boru

10. Očitavanje vodomera za pravna lica po gradu Boru, u selu Slatina i u selu Krivelj

11. Sanacija kvara javne rasvete u selu Zlot

12. Protok vode u gradu iznosi 215 l/s