Dnevni plan rada za petak 4. oktobar 2019. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Pere Radovanovića broj 10 u Boru
2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Oštrelj
3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Stanoja Gornjakovića u selu Brestovac
4. Betoniranje i zatrpavanje šahte u selu Donja Bela Reka
5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Save Kovačevića u Boru
6. Čišćenje šahti kod Sportskog Centra
7. Betoniranje šahti u ulici Svetozara Markovića u Boru
8. Otpušavanje fekalne kanalizacije velikom cisternom za topionicu kompanije “Zijin Bor Copper” doo Bor
9. Izrada poklopaca za šahte za MZ Novo Selište
10. Čišćenje kanalizacione mreže u ulici Petra Lubarde u Boru
11. Čišćenje septičkih jama u selu Brestovac
12. Očitavanje vodomera za pravna lica u Boru i podela računa
13. Protok vode u gradu je 200 l/s