Dnevni plan rada za petak 29. novembar 2019. godine

1. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici 3. oktobar kod broja 294 u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Savača na Borskom jezeru

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Ive Lole Ribara kod broja 32 u Boru

4. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

5. Obilazak i provera rešetki atmosferske kanalizacije po gradu Boru

6. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Slatina

7. Izdizanje dve šahte u parku u ulici Timočkoj u Boru

8. Nastavak izrade koševa za anker blokove za kandelabere

9. Čišćenje postrojenja u naselju Metalurg u Boru

10. Podela računa

11. Naplata računa u selu Zlot

12. Čišćenje septičke jame malom cisternom za ambulantu u selu Zlot

13. Zavarivanje štucne i postavljanje ventila u Kriveljskoj reci

14. Očitavanje stanja reonskih kontrolnih vodomera

15. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica po gradu Boru

16. Povezivanje napajanja za proveru kandelabera na IV kilometru u Boru

17. Protok vode u gradu iznosi 180 l/s