Dnevni plan rada za petak 21. februar 2020. godine

1. Nastavak kopanja za NIS-ovu pumpu na IV km u Boru

2. Provera vodovodne mreže u ulici 7. juli broj 15 u Boru

3. Izrada priključka na vodovodnu mrežu u naselju Banjsko Polje

4. Zamena neispravnih vodomera

5. Naplata računa na terenu

6. Izrada lira za javnu rasvetu

7. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica i stambene zajednice

8. Sanacija kvara javne rasvete u TS u selu Oštrelj

9. Čišćenje biorotora u naselju Banjsko Polje

10. Čišćenje bazena postrojenja u naselju Metalurg u Boru

11. Protok vode u gradu je 200 l/s