Dnevni plan rada za petak 20. septembar 2019. godine

1. Zamena ventila i čišćenje vodovodne šahte u ulici Stevana Mokranjca kod broja 56 u Boru

2. Izvoz viška materijala u naselju Metalurg u Boru

3. Završetak radova u ulici 7. juli kod broja 22 u Boru

4. Zidanje šahte,zatrpavanje mesta iskopa i izvoz viška materijala u ulici Boška Buhe u Boru

5. Obilazak i provera hidrofora i fontana po gradu Boru

6. Izrada šaht poklopca i šarki za šahtu u ulici Ozrenskoj u Brestovačkoj Banji

7. Podela računa za vodu

8. Očitavanje stanja vodomera

9. Otpušavanje fekalne kanalizacije u ulici Jovana Cvijića kod broja 5 u Boru

10. Čišćenje oko šahte u ulici 7. juli između brojeva 19 i 21 u Boru

11. Otpušavanje fekalne kanalizacije za kompaniju „Ziijin Bor Copper“ DOO Bor

12. Zamena forela i kontaktera u selu Tanda

13. Zamena osigurača u trafo stanici u reonu Bare u naselju Brezonik u Boru

14. Zamena vodomera u selu Brestovac

15. Zamena vodomera u naselju Suvaja u Boru

16. Protok vode u gradu iznosi 205 l/s