Dnevni plan rada za petak 20. januar 2023. godine

1. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Bučje

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Brkovića Crnog

3. Sanacija kvara na  vodovodnoj mreži u naselju Banjsko Polje

4. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu