Dnevni plan rada za petak 19. jul 2019. godine

  1. Nastavak radova na izgradnji vodovodne mreže u selu Šarbanovac

  2. Radovi na glavnoj vodovodnoj mreži u reonima Trujkanov Potok, Dubrava i selu Šarbanovac