Dnevni plan rada za petak 19. februar 2021. godine

Dnevni plan rada za petak 19. februar 2021. godine

     1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Brezonik u Boru

     2. Zamena vodomera većih prečnika

     3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži za Kriveljsku flotaciju

    4. Očitavanje stanja vodomera

     5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vojske Jugoslavije kod brojeva 57 i 59 u Boru

     6. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Jovana Dučića u Boru