Dnevni plan rada za petak 17. maj 2019. godine

  1. Sanacija tri kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Jovana Dučića broj 22 u Boru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Jovana Dučića broj 31 u Boru