Dnevni plan rada za petak 14. februar 2020. godine

1. Nastavak kopanja za NIS-ovu pumpu na IV km u Boru

2. Zatrpavanje mesta iskopa u naselju Metalurg u Boru

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod groblja u selu Krivelj

4. Kopanje kod FOD-a

5. Ispiranje fekalne šahte u ulici 7. juli broj 1 u Boru

6. Završetak izrade noža za kašiku rovokopača

7. Zamena neispravnih vodomera

8. Naplata računa na terenu

9. Opravka muljne pumpe

10. Zamena kontaktera za javnu rasvetu u TS Zlaće

11. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica i stambene zajednice

12. Povezivanje snopa i premeštanje svetiljki javne rasvete u selima Luka i Tanda

13. Obilazak hidrofora

14. Protok vode u gradu je 205 l/s