Dnevni plan rada za petak 13. septembar 2019. godine

1. Sanacija dva kvara na vodovodnoj mreži u naselju Malaazija u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Borskoj u selu Brestovac

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici 3. oktobar broj 190 u Boru

4. Zatrpavanje mesta iskopa u selu Krivelj

5. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži iznad stadiona u selu Slatina

6. Zamena ventila u ulici Inženjera Šisteka kod broja 22 u Boru

7. Betoniranje rigole za atmosfersku kanalizaciju u uluci Vase Pelagića kod broja 111 u Boru

8. Nameštanje šaht poklopca u ulici Bobijevoj kod broja 6 u Boru

9. Provera šahti u ulici Karađorđevoj kod brojeva 21 i 23 u Boru

10. Obilazak i provera hidrofora

11. Izrada šaht poklopca i šarki za šahtu u ulici Ozrenskoj u Brestovačkoj Banji

12. Podela računa za vodu

13. Očitavanje stanja vodomera

14. Protok vode u gradu iznosi 240 l/s