Dnevni plan rada za petak 13. decembar 2019. godine

1. Izrada ploče na šahti u MZ Sloga u Boru

2. Ugradnja ventila na ispustu u šahti u Krivelju uz zatvaranje vode za Kriveljsku flotaciju i KOP Krivelj do 12 časova

3. Kopanje u ulici Dositeja Obradovića broj 15 u Boru

4. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Danila Atanaskovića kod broja 4 u selu Brestovac

5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici 7. juli u Boru

6. Čišćenje miksera za postrojenje u naselju Metalurg u Boru

7. Čišćenje septičke jame kod bivšeg vojnog odseka u Boru

8. Crpljenje vode iz šahte ispred FOD-a u Boru

9. Kopanje u ulici Đorđa Andrejevića Kuna broj 2 u Boru

10. Nastavak izrade kandelabera

11. Obilazak rešetki atmosferske kanalizacije i šahti fekalne kanalizacije po gradu Boru

12. Otpušavanje fekalne kanalizacije u ulici Dimitrija Tucovića kod broja 42 u Boru

13. Nastavak kićenja grada

14. Obilazak hidrofora

15. Očitavanje stanja vodomera za stambene zajednice po gradu Boru

16. Sanacija kvarova na javnoj rasveti uz pomoć velike platforme

17. Protok vode u gradu iznosi 185 l/s