Dnevni plan rada za petak 10. januar 2020. godine

1. Kopanje i sanacija tri kvara na vodovodnoj mreži u selu Zlot

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Đorđa Simeonovića u Boru

3. Nastavak radova na vodovodnoj mreži u ulici Moše Pijade kod kafane Barba u Boru

4. Otpušavanje fekalne kanalizacije u ulici Đorđa Andrejevića Kuna broj 14 u Boru

5. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u reonu Savača na Borskom jezeru

6. Obilazak biorotora

7. Nastavak radova u ulici Inženjera Šisteka broj 7 u Boru

8. Betonaža saobraćajnog znaka kod Kocke u Boru

9. Očitavanje stanja vodomera u selima Brestovac i Šarbanovac

10. Podela računa za pravna lica

11. Protok vode u gradu iznosi 200 l/s