Dnevni plan rada za petak 08. novembar 2019. godine

1. Izrada česme u naselju Metalurg u Boru

2. Zamena vodomera u ulici Radničkoj broj 18 u naselju Novi Gradski Centar u Boru

3. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži za I fazu na Borskom jezeru

4. Obilazak i provera rešetki atmosferske kanalizacije po gradu Boru

5. Otpušavanje fekalne kanalizacije za Opštu bolnicu u Boru

6. Krpljenje cevi fekalne kanalizacije u Novom Gradskom Centru u Boru

7. Izrada adaptera za svetiljke za kandelabere na IV km u Boru

8. Izrada reducira za ugradnju vodomera za rezervoar u selu Zlot

9. Crpljenje vode iz šahti zbog očitavanja stanja vodomera

10. Očitavanje vodomera za pravna lica po gradu Boru

11. Zamena vodomera za pravna lica

12. Trasiranje i iskop kanala za postavljanje stubova za javnu rasvetu na IV km u Boru

13. Protok vode u gradu iznosi 200 l/s