Dnevni plan rada za petak 06. septembar 2019. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Vedrina na Borskom jezeru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Savača na Borskom jezeru

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici 3. oktobar broj 190 u Boru

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Nade Dimić broj 21 u Boru

5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Čokanjica

6. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Šućila u selu Mali Krivelj

7. Čišćenje kolektora u naselju Metalurg u Boru

8. Čišćenje biorotora u naselju Banjsko Polje

9. Crpljenje vode iz šahte u naselju Gudžilova Padina

10. Postavljanje betonskih šaht poklopaca po naseljima i gradu Boru

11. Obilazak i provera fontana u gradu Boru

12. Obilazak i provera hidrofora

13. Očitavanje vodomera u naselju Timok u selu Metovnica

14. Protok vode u gradu iznosi 220 l/s