Dnevni plan rada za petak 05. jul 2019. godine

  1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Krov i u centru sela Zlot

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Malazija u Boru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Save Kovačevića broj 13 u Boru