Dnevni plan rada za petak 01. novembar 2019. godine

1. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Đure Đakovića u Boru

2. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vuka Karadžića u Boru

3. Kopanje kod prekidne komore u reonu Čokanjica

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici 3. oktobar kod broja 2 u selu Brestovac

5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici 7. juli u Boru

6. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod vodomera u ulici Branka Radičevića kod broja 1 u Boru

7. Nastavak kopanja u ulici Jovana Cvijića kod broja 5 u Boru

8. Pražnjenje septičke jame u ulici Ive Lole Ribara broj 7 u Boru

9. Izrada potisnog kućišta za muljnu pumpu za PS „Surdup“

10. Očitavanje vodomera za pravna lica po gradu Boru i u reonima sela Krivelj

11. Zamena vodomera za pravna lica

12. Sanacija kvara na javnoj rasveti u trafo stanici „Centar“ u selu Zlot

13. Protok vode u gradu iznosi 215 l/s