Dnevni plan rada za petak 01. jul 2022. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Save Kovačevića broj 9 u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Dositeja Obradovića broj 42 u Boru

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Brestovac

4. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu