Dnevni plan rada za četvrtak 31. oktobar 2019. godine

1. Nastavak radova na vodovodnoj mreži u ulici Moše Pijade broj 25 u Boru

2. Sanacija dva kvara na vodovodnoj mreži u naselju Čokanjica

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Đure Đakovića u Boru

4. Zamena vodomera za hotel „Albo“ i za fudbalski klub „Rudar“ u Boru

5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Suvaja u Boru

6. Radovi na vodovodnoj mreži u ulici Jovana Cvijića broj 5 u Boru

7. Čišćenje šahte i otpušavanje fekalne kanalizacije u ulici Herderovoj broj 14 u Boru

8. Čišćenje biorotora u naselju Banjsko Polje

9. Izrada prirubnica

10. Zamena vodomera za pravna lica i kućne savete po gradu Boru

11. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica po gradu Boru, u reonima sela Krivelj

12. Ožičenje k-lux svetiljki i priprema za ugradnju

13. Protok vode u gradu iznosi 215 l/s