Dnevni plan rada za četvrtak 30. jun 2022. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Ive Lola Ribara u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vase Pelagića u Boru

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Dositeja Obradovića u Boru

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Banjsko Polje

5. Zamena vodomera,očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu