Dnevni plan rada za četvrtak 27. februar 2020. godine

1. Prevezivanje vodovodne mreže za NIS-ovu pumpu na IV km u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Suva Reka

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Šarbanovac

4. Ispiranje šahti atmosferske kanalizacije u ulici 9. brigade u Boru

5. Očitavanje stanja vodomera u selima Brestovac i Oštrelj

6. Zamena neispravnih vodomera

7. Ispiranje šahti atmosferske kanalizacije po gradu Boru

8. Sečenje anker ploča za kandelabere

9. Sanacija kvara javne rasvete u TS Trujkanov Potok

10. Protok vode u gradu iznosi 190 l/s