Dnevni plan rada za četvrtak 25. oktobar 2018. godine

  1. Nastavak radova na ukopu cisterne i izradi instalacija u selu Bučje

  2. Sanacija dva kvara na vodovodnoj mreži u reonu Savača na Borskom jezeru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Božina Jovanovića između brojeva 14 i 15 u Boru

  4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Međeda Useinovića u Boru

  5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Radničkoj broj 42 u Boru

  6. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Vase Pelagića kod brojeva 98 i 188 u Boru