Dnevni plan rada za četvrtak 19. januar 2023. godine

1. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici dr Mišovića broj 5 u Boru

2. Radovi na vodovodnoj mreži u selu Bučje

3. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju Pirotskom

5. Zamena vodomera za hotel u centru grada

6. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u ulici Brkovića Crnog u Boru