Dnevni plan rada za četvrtak 18. februar 2021. godine

     1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Cetinjskoj u naselju Brezonik u Boru

     2. Zamena vodomera većih prečnika

     3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži za Kriveljsku flotaciju

    4. Očitavanje stanja vodomera

     5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u centru sela Krivelj

     6. Zamena vodomera u ulici 3. oktobar broj 30 u Boru

     7. Čišćeje slivnika atmosferske kanalizacije u ulici Kralja Petra I u Boru

     8. Montaža stuba za javnu rasvetu kod pumpe Knez Petrol u Boru