Dnevni plan rada za četvrtak 16. januar 2020. godine

1. Nastavak radova na vodovodnoj mreži kod stare osnovne škole “3. oktobar” u Boru

2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u reonu Savača na Borskom jezeru

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u Pirotskom naselju na Borskom jezeru

4. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže na Borskom jezeru

5. Očitavanje i naplata vode na terenu

6. Zamena neispravnih vodomera

7. Kontrola priključka u selu Brestovac po prjavi građana

8. Nastavak radova u ulici Inženjera Šisteka broj 7 u Boru

9. Crpljenje vode iz podruma u ulici Moše Pijade broj 78 u Boru

10. Očitavanje reonskih kontrolnih vodomera

11. Priprema elemenata za izradu kandelabera

12. Protok vode u gradu iznosi 200 l/s