Dnevni plan rada za četvrtak 15. avgust 2019. godine

1. Zamena pumpe za fontanu na IV kilometru u Boru
2. Kopanje i sanacija kvarova na vodovodnoj mreži kod Veterinarske stanice i u ulici Stanoja Miljkovića u selu Brestovac
3. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Svetozara Markovića kod brojeva 14 i 16 u naselju Metalurg u Boru
4. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u reonu Gužilova Padina na Borskom jezeru
5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Stevana Mokranjca kod broja 18 u Boru
6. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Homoljskoj u Boru
7. Zamena vodomera za stambene zajednice i za pravna lica po gradu Boru
8. Pranje fontane na IV kilometru u Boru
9. Čišćenje kolektora u Banjskom Polju
10. Obilazak biodiska u naselju Metalurg u Boru
11. Reparacija kandelabera u ulici Albanskih Spomenica u Boru
12. Očitavanje stanja vodomera za pravna lica po gradu Boru
13. Zamena vodomera po nalozima
14. Naplata računa u selu Zlot
15. Protok vode u gradu iznosi 200 l/s