Dnevni plan rada za četvrtak 14. mart 2019. godine

1. Sanacija kvara na glavnoj vodovodnoj mreži u naselju Brezonik u Boru
2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Donja Bela Reka
3. Čišćenje atmosferske kanalizacije u ulici Nikole Pašića u Boru
4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Kosmajska broj 7 u Boru                                5. Montaža česmi po gradu Boru