Dnevni plan rada za četvrtak 13. februar 2020. godine

1. Nastavak kopanja za NIS-ovu pumpu na IV km u Boru

2. Sanacija kvara na rezervoaru u selu Šarbanovac

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Đorđa Vajferta broj 35 u Boru

4. Čišćenje bazena postrojenja u naselju Metalurg u Boru

5. Očitavanje stanja vodomera za kućne savete

6. Zamena neispravnih vodomera

7. Čišćenje septičke jame na Cerovu

8. Zamena ležaja na pumpi broj 2 u Krivelju

9. Sanacija kvara javne rasvete na TS Zlaće

10. Protok vode u gradu iznosi 200 l/s