Dnevni plan rada za četvrtak 12. mart 2020. godine

1. Kopanje u naselju Metalurg u Boru

2. Kopanje u ulici Stevana Mokranjca broj 46 u Boru

3. Kopanje kod garaža kod Muzičke škole u Boru

4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži kod restorana Hajduk Veljko u Boru

5. Štoplovanje vodovodne mreže u ulici Dositeja Obradovića u Boru

6. Pražnjenje šahte u FOD-u u Boru

7. Pražnjenje septičke jame za Zijin klub u Brestovačkoj banji

8. Pražnjenje septičke jame za Cerovo

9. Čišćenje slivnika u ulici Zeleni bulevar u Boru

10. Priprema i farbanje stubova za javnu rasvetu

11. Čišćenje pumpe

12. Čišćenje usisne korpe

13. Očitavanje stanja vodomera u selu Šarbanovac

14. Podela računa pravnim licima

15. Zamena vodomera

16. Sanacija kvarova na javnoj rasveti u selu Krivelj i na Borskom jezeru

17. Protok vode u gradu iznosi 202 l/s