Dnevni plan rada za četvrtak 12. maj 2022. godine

1. Zamena vodomera, očitavanje i naplata računa za utrošenu vodu

2. Sanacija kvara vodovodne mreže u ulici 1. maj u Boru

3. Sanacija kvara vodovodne mreže u selu Donja Bela Reka

4. Radovi na vodovodnoj mreži u ulici Boška Buhe br. 3 u Boru

5. Sanacija kvara vodovodne mreže u naselju Savača