Dnevni plan rada za četvrtak 11. jul 2019. godine

  1. Odvajanje vodomera u reonu Suva Reka sela Metovnica

  2. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Đorđa Andrejevića Kuna broj 16 u Boru

  3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Radničkoj broj 9 u Boru

  4. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Ive Lole Ribara u Boru

  5. Nastavak radova na izgradnji vodovodne mreže u selu Šarbanovac