Dnevni plan rada za četvrtak 11. april 2019. godine

  1. Izgradnja fekalne kanalizacije za azil za firmu JKP „3. oktobar“ Bor u Boru

  2. Radovi na instalaciji vodovodne mreže u ulici Moše Pijade broj 24 u Boru

  3. Prevezivanje vodovodne mreže u selu Donja Bela Reke

  4. Sanacije kvarova na vodovodnoj mreži u ulici Ljube Nešića broj 51 u Boru

  5. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u ulici Svetozara Markovića broj 11 u Boru