Dnevni plan rada za četvrtak 10. oktobar 2019. godine

1. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži na Borskom jezeru

2. Sanacija kvara u šahti vodovodne mreže za II fazu na Borskom jezeru

3. Sanacija kvara na vodovodnoj mreži u selu Brestovac

4. Kopanje i sanacija kvara na vodovodnoj mreži u naselju GHI u Boru

5. Otpušavanje atmosferske kanalizacije u ulici Đorđa Andrejevića Kuna kod broja 2 u Boru

6. Otpušavanje atmosferske kanalizacije u ulici Petra Lubarde broj 32 u Boru

7. Čišćenje atmosferskog kanala u ulici Filipa Filipovića broj 9 u Boru

8. Pranje slivnika na IV kilometru u Boru

9. Nameštanje šaht poklopca u ulici Drinskoj u Boru

10. Zamena vodomera za pravna lica i kućne savete po gradu Boru

11. Očitavanje stanja vodomera za kućne savete po gradu Boru

12. Štampanje računa

13. Postavljanje reflektora na fudbalskom stadionu u selu Zlot

14. Protok vode u gradu iznosi 210 l/s