Dnevni plan rada za četvrtak 09. januar 2020. godine

1. Kopanje u reonu Timok sela Šarbanovac

2. Kopanje u reonu Selište sela Zlot

3. Kopanje u ulici Moše Pijade kod kafane Barba u Boru

4. Pripreme za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacione mreže u ulici Inženjera Šisteka broj 7 u Boru

5. Očitavanje stanja vodomera u selima Slatina, Šarbanovac, Brestovac i u reonu Timok sela Metovnica

6. Otpušavanje fekalne kanalzacije u ulici Đorđa Andrejevića Kuna kod broja 19 u Boru

7. Sanacija kvara na javnoj rasveti u trafo stanici za I fazu na Borskom jezeru

8. Protok vode u gradu iznosi 200 l/s