Dnevni plan rada za četvrtak 07. novembar 2019. godine

1. Nastavak radova na vodovodnoj mreži u reonu Čokanjica na Borskom jezeru

2. Razbijanje zida šahte i sanacija kvara u šahti vodovodne mreže u Kamenolomu

3. Zamena prvog ventila na vodovodnoj mreži u ulici Timočke divizije broj 8 u Boru

4. Punjenje akumulatora za Kriveljsku Banjicu

5. Sanacija kvara javne rasvete u trafo stanici „Sever“

6. Protok vode u gradu iznosi 201 l/s